Müslümanın Para Yönetimi
İktisat Yayınları

170,00

%15

Bedenin Anlamı ve Sınırları
Fikir Kitap (İlem)

140,00

%30

Sinemada Zaman-Mekan Tecrübesi
Fikir Kitap (İlem)

140,00

%30

Gerçekçiliğe Yeni Bir Çağrı;Salgın Günlerinde Felsefe
Fikir Kitap (İlem)

200,00

%20

Kamusallaşan İslam; Görsellerle 1960-1980 Arası Toplumsal Tezahürler
Fikir Kitap (İlem)

280,00

%20

Yönetişime İslamî Bakışlar
İktisat Yayınları

280,00

%20

İktisadın Geleceği; İslami Bir Bakış
İktisat Yayınları

238,00

%15

İslam, Ekonomi ve Toplum
İktisat Yayınları

176,00

%20

İslam İktisadı Metodolojisi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İktisat Yayınları

323,00

%15