Kur'an Anlaşılsın Diye
Mesken Kitap (Yekder)

57,60

%20

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler Toparlanma ve Çeşitlenme
Fikir Kitap (İlem)

280,00

%20

Türkiye'nin Gönüllü Gücü: Sivil Toplum Gönüllüleriyle Sözlü Tarih Görüşmeleri
Nokta Yayınları

476,00

%15

Körfez Bölgesinin Politik Ekonomisi ve Emek Piyasası
İktisat Yayınları

212,50

%15

İslam İktisadında Selem - Fıkhi Ve İktisadi Yönleriyle
İktisat Yayınları

153,00

%15

Ahlakın Temeli
Fikir Kitap (İlem)

184,00

%20

İslamcılık Araştırmalarında Yeni Bakışlar
Fikir Kitap (İlem)

160,00

%20

Mısır’da Tarih Kaynakları ve Tarihyazımı
Fikir Kitap (İlem)

212,50

%15

Türkiye'de Sosyal Siyaset Alanının Oluşumu - İstanbul Üniversitesi Geleneği
İktisat Yayınları

160,00

%20

Gerçekçiliğe Yeni Bir Çağrı;Salgın Günlerinde Felsefe
Fikir Kitap (İlem)

200,00

%20

İslam İktisadında Garar
İktisat Yayınları

136,00

%20

Türkiye'nin Kalkınma Reformu ;Faizsiz Finans Sisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler
İktisat Yayınları

192,00

%20

İran’da Tarih Kaynakları ve Tarihyazımı
Fikir Kitap (İlem)

280,00

%20

Osmanlı Kitap Kültürü; Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları
Fikir Kitap (İlem)

256,00

%20

Taşköprülüzâde'de Dil, Ahlâk ve Siyaset
Fikir Kitap (İlem)

272,00

%15

Taşköprülüzâde'de Bilgi, Bilim ve Varlık
Fikir Kitap (İlem)

272,00

%15

İslam ve İktisadi Hayat - Ana Konular ve Metinler
İktisat Yayınları

382,50

%15

Geçmişten Günümüze Hilafet
Fikir Kitap (İlem)

176,00

%20

İnsanı Yeniden Düşünmek; Modern Düşüncede Temel Tartışmalar
Fikir Kitap (İlem)

175,00

%30

İnsan Nedir?; İslam Düşüncesinde İnsan Tasavvurları
Fikir Kitap (İlem)

245,00

%30

İslam İktisadı Çalışmaları
İktisat Yayınları

224,00

%20

İslam İktisadı Metodolojisi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İktisat Yayınları

323,00

%15

Ribayı Anlamak; İslam İktisadında Faiz
İktisat Yayınları

221,00

%15

Dini ve Felsefi Düşüncede Niyet
Fikir Kitap (İlem)

212,50

%15

İslam İktisadı ve Emek
İktisat Yayınları

208,00

%20

Ahlak ve Başkası
Fikir Kitap (İlem)

176,00

%20

Şerhu'l - Ahlaki'l - Adudiyye - Müellifi Meçhul (15.Yüzyıl)
Fikir Kitap (İlem)

120,00

%20

İslam Düşüncesinde Ahlaki Önermelerin Kaynağı
Fikir Kitap (İlem)

176,00

%20