Nokta Yayın Grubu, İLKE Vakfı çatısı altında oluşturulmuş bir grup olup bünyesinde Nokta Kitap, Fikir Kitap, Mesken Kitap ve İktisat Yayınları'nı bulundurmaktadır. Ayrıca, İnsan&Toplum, Tujise ve İş Ahlakı dergileri ve Stüdyo da yayın grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
2016'dan bu yayıncılık yapan markalarımızda 200'ü aşkın kitap yayınladık. Şimdi bu markaları farklı alanlarda (akademi, düşünce, İslam iktisadı, çocuk ve din eğitimi vs) yayın yapacak yeni bir kurguyla bir araya getirdik.
 
Dünya son yıllarda giderek artan bir hızla değişip dönüşüyor. Toplumlar, kültürler ve coğrafyalar bu değişimin hem öznesi hem de sahnesi.
 
Gelişmeler karşısında bugün gösterilen reaksiyon, yarın oluşacak yeni durumlar, yeni meseleler, yeni karşılaşmalar için oldukça belirleyici. Müslüman toplumlar da bu realiteden uzak değil.
 
Süreci doğru okumayı, anlamayı ve fikir üretmeyi ancak ilmi bir perspektifle, özgüvenli, serinkanlı, gerçekçi, veriye dayalı ve bütüncül çalışmalarla başarabiliriz.
 
Nokta Yayın Grubu, tam da bu yaklaşımla toplumların dünü, bugünü ve yarını arasında dinamik bir köprü kurmayı, güncel meselelere ve bu meselelerin toplumlar üzerindeki etkilerine eğilmeyi amaçlıyor. Çağdaş meselelere dair yeni gündemler önermeyi de hedefliyor.
 
Yeni başlangıçlar için şimdi bir nokta.