Taşradan Merkeze Bir Osmanlı Ulemâ Ailesi - Taşköprülüzadeler Ve İsamüddin Ahmed Efendi
Fikir Kitap (İlem)

176,00

%20

İnsan ve Toplum : Taşköprizade'nin Ahlak ve Siyaset Düşüncesi
Fikir Kitap (İlem)

160,00

%20