Türkiye’nin Yüz Yılı-Yükseköğretim
Nokta Yayınları

212,50

%15

Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Yönetim: Temel Meseleler ve Güncel Yönelimler
Nokta Yayınları

306,00

%15

Management in Non-Governmental Organizations: Basic Issues and Current Trends
Nokta Yayınları

272,00

%15

Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü ve Profesyonel Çalışma
Nokta Yayınları

272,00

%15