Körfez Sermayesinin Politik Gücü; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar Örneği
İktisat Yayınları

195,50

%15

Mukayeseli Bankacılık; Konvansiyonel Bankacılık ve Katılım Bankacılığı
İktisat Yayınları

195,50

%15

Hisse Senedi Şer'i İzleme Sistemi; İslam Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme
İktisat Yayınları

195,50

%15

Azalan Ortaklık: İslam İktisadı Açısından Bir Değerlendirme
İktisat Yayınları

144,50

%15

Müslümanın Para Yönetimi
İktisat Yayınları

170,00

%15

Piyasayı Fiyatlandırmak
İktisat Yayınları

96,00

%20

Körfez Bölgesinin Politik Ekonomisi ve Emek Piyasası
İktisat Yayınları

212,50

%15

Piyasa Hükümleri- Ahkâmüs’s-Sûk
İktisat Yayınları

102,00

%15

İslami Finansın Politik Ekonomisi: Körfez Ülkelerin Uygulaması
İktisat Yayınları

176,00

%20

İslam İktisadında Selem - Fıkhi Ve İktisadi Yönleriyle
İktisat Yayınları

153,00

%15

İslam İktisadının Kurumları
İktisat Yayınları

144,00

%20

Orta Doğu Ekonomi Politiği
İktisat Yayınları

216,00

%20

40 Soruda Sözleşmeler
İktisat Yayınları

120,00

%20

İslamî Finans Perspektifinden Borsa
İktisat Yayınları

120,00

%20

40 Soruda Tekafül (İslamî Sigorta)
İktisat Yayınları

120,00

%20

İslami Finansman Enstrümanları
İktisat Yayınları

200,00

%20

İslami Mikrofinans Uygulamaları
İktisat Yayınları

200,00

%20

Türkiye'de Sosyal Siyaset Alanının Oluşumu - İstanbul Üniversitesi Geleneği
İktisat Yayınları

160,00

%20

Tarımsal Emtia Ticareti ve Finansmanı
İktisat Yayınları

144,00

%20

Sabahattin Zaim: Ahlak, Fikir ve Aksiyon
İktisat Yayınları

112,00

%20

Uluslararası Ticaretin Faizsiz Finansmanı
İktisat Yayınları

200,00

%20

İslam İktisadında Garar
İktisat Yayınları

136,00

%20

Girişim Sermayesi : İslam Ekonomisi Açısından Bir İnceleme
İktisat Yayınları

136,00

%20

40 Soruda Faiz
İktisat Yayınları

119,00

%30

İktidar Mücadele ve Kent Ekonomisi ;Payitahtlık Sonrası İstanbul Ekonomisi (1923-1939)
İktisat Yayınları

200,00

%20

Türkiye'nin Kalkınma Reformu ;Faizsiz Finans Sisteminin Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler
İktisat Yayınları

192,00

%20

Osmanlı Vakıf Hukukunda Mukâtaa
İktisat Yayınları

192,00

%20

Osmanlı Modernleşme Sürecinde Emek Düşüncesi;1862-1922 Arası Osmanlı Süreli Yayınları
İktisat Yayınları

192,00

%20

Nurettin Topçu’da İktisadi İnsan Tasavvuru
İktisat Yayınları

128,00

%20

Osmanlı Devleti'nde İlk Banka - Dersaadet Bankası, Tüccarlar Ve İş Ağları
İktisat Yayınları

160,00

%20

Emek Sermaye Ortaklığı ;Türk Katılım Bankacılığında Mudârebe Uygulamaları
İktisat Yayınları

128,00

%20

İslam İktisadına Giriş
İktisat Yayınları

200,00

%20

Uluslararası İktisadi Kriz; İslami Perspektifinden Bir Değerlendirme
İktisat Yayınları

200,00

%20

İslami Finansta Kurumsal Yönetim Fıkhi ;Uygunluğu Sağlamaya Yönelik Yapı ve Süreçler
İktisat Yayınları

144,00

%20

Ekonominin Temel Konuları ve İslam Ekonomisi
İktisat Yayınları

160,00

%20

40 Soruda Murabaha
İktisat Yayınları

120,00

%20

40 Soruda Sukuk ve Borsa
İktisat Yayınları

120,00

%20

Küresel Finans Krizi ve Katılım Bankaları ;Asimetrik Bilgi Teorisi Çerçevesinde Ampirik Bir Değerlendirme
İktisat Yayınları

120,00

%20

İnsan Toplum ve İktisat; Sabahattin Zaim Düşüncesinin Ana Hatları
İktisat Yayınları

144,00

%20

Fayda
İktisat Yayınları

112,00

%20